ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ 294/17 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ติดต่อ 043238498 แฟกซ์ 043238616

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม“วันมหิดล”วางพวงมาลาถวายสักการะ สักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ สดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม“วันมหิดล”วางพวงมาลาถวายสักการะ สักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ สดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


เอกสารแนบ