ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ 294/17 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ติดต่อ 043238498 แฟกซ์ 043238616

นายวัฒนพล ไชยมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE

นายวัฒนพล  ไชยมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                            TO BE NUMBER ONE


เอกสารแนบ