ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ 294/17 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ติดต่อ 043238498 แฟกซ์ 043238616

นายวัฒนพล ไชยมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น นำคณะเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

นายวัฒนพล ไชยมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น นำคณะเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม


เอกสารแนบ