ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ 294/17 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ติดต่อ 043238498 แฟกซ์ 043238616 :::: ขณะนี้มีการปรับปรุงเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก ::::

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสู่ผู้นำชุมชนเด็กและเยาวชนใน สถาบันการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสู่ผู้นำชุมชนเด็กและเยาวชนใน สถาบันการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐


เอกสารแนบ