หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการ 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติพระบิดา  
คำแนะนำการมาศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง  
การขอประกันตัว  
ข้อมูลกฎหมายไทย  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ขอแจ้งสิทธ์ของผู้เสียหายในคดี  
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรร 
ระบบรับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เวรที่ปรึกษากฎหมายและเงินค่าป่วยการ  
ผู้ดูแลระบบ 

ตัวอย่างการเขียนคำร้อง
                                                                     
                                                                   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

ตัวอย่างที่ 1  การเขียนคำแถลงขอประสงค์ไกล่เกลี่ย
ตัวอย่างที่ 2 การเขียนขอยื่นอุทธรณ์
ตัวอย่างที่ 3 การเขียนคำร้อง
ตัวอย่างที่ 5 การเขียนขอประกันชั้นฎีกา

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1221