ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ 294/17 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ติดต่อ 043238498 แฟกซ์ 043238616 :::: ขณะนี้มีการปรับปรุงเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก ::::

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

82

                      เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๐                      นายวัฒนพล  ไชยมณี   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดระยอง  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น   พร้อมด้วย   คณะผู้พิพากษาสมทบ   และคณะเจ้าหน้าที่ฯ   เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญ   พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   โดยมี   นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีจันทร์  (พระอารามหลวง)  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

อ่านข่าว

วารสาร
วารสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2559
 1. วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2559
ประกาศ
  เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายและการจ่ายเงินค่าป่วยการ ประจำเดือนสิงหาคม
 1. เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายและการจ่ายเงินค่าป่วยการ ประจำเดือนสิงหาคม

 2. เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายและการจ่ายเงินค่าป่วยการ
 3. เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายและการจ่ายเงินค่าป่วยการ

 4. เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายและการจ่ายเงินค่าป่วยการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 60
 5. เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายและการจ่ายเงินค่าป่วยการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 60

 6. เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายและการจ่ายเงินค่าป่วยการ ประจำเดือนตุลาคม
 7. เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายและการจ่ายเงินค่าป่วยการ ประจำเดือนตุลาคม

 8. เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายและการจ่ายเงินค่าป่วยการ ประจำเดือนกันยายน
 9. เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายและการจ่ายเงินค่าป่วยการ ประจำเดือนกันยายน

 10. เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายและการจ่ายเงินค่าป่วยการ ประจำเดือนธันวาคม-มกราคม
 11. เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายและการจ่ายเงินค่าป่วยการ ประจำเดือนธันวาคม-มกราคม

 12. รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 13. รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล

 14. เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายและการจ่ายเงินค่าป่วยการ ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 60
 15. เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายและการจ่ายเงินค่าป่วยการ ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 60

ระเบียบ
  พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 1. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 2. พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
 3. พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

 6. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓
 7. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓

คู่มือ
  คู่มือผัดฟ้องฝากขังผ่านทางจอภาพ (VDO CONFERNCE)
 1. (VDO CONFERNCE)

 2. พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553
 3. พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553

 4. คู่มืองสำหรับตุลาการพิจาณาคดีครบองค์คณะ
 5. คู่มืองสำหรับตุลาการพิจาณาคดีครบองค์คณะ

 6. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 7. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
อ.104/60
นัดฟังผลขัดเกลา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.181/60
นัดฟังผลขัดเกลา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.192/59
ฟังผล/ยุติคดี
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.225/60
นัดฟังผลขัดเกลา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.505/59
นัดฟังผลขัดเกลา
ห้องพิจารณาที่ 2
ตจ.288/60
ครบผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.290/60
ครบผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.291/60
ครบผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.292/60
ครบผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)