ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ 294/17 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ติดต่อ 043238498 แฟกซ์ 043238616 :::: ขณะนี้มีการปรับปรุงเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก ::::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ระเบียบ
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 14
ตต.63/61
นัดชี้สืบ
เวลา 9.00 น.
พ.140/61
ชี้พร้อมสืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.147/61
ชี้พร้อมสืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.150/61
ชี้พร้อมสืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.163/61
ชี้พร้อมสืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.100/61
นัดสืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.147/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.163/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.168/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.170/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.171/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.193/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.196/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.514/60
นัดฟังคำสั่งยุติคดี
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.