ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ 294/17 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ติดต่อ 043238498 แฟกซ์ 043238616 :::: ขณะนี้มีการปรับปรุงเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก ::::ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ระเบียบ
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 11
ตจ.154/61
ผัดฟ้องครั้งที่ 1
เวลา 9.00 น.
ตจ.155/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ.156/61
ครบผัดฟ้อง
เวลา 9.00 น.
ตจ.157/61
ผัดฟ้องครั้งที่ 1
เวลา 9.00 น.
พ.384/60
นัดชี้สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.39/61
นัดชี้สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.44/61
ชี้พร้อมสืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.55/61
ชี้พร้อมสืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.56/61
ชี้พร้อมสืบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.66/61
ชี้พร้อมสืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.409/60
นัดพร้อมเพื่อฟ้งคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.